[1]
A. R. Noraishah and A. Nurul Sakinah, “Kesepakatan Pakar Terhadap Reka Bentuk Aplikasi Mudahalih I-Jawi Menggunakan Kaedah Fuzzy Delphi”, JCLC, vol. 3, no. 2, pp. 27–40, Jul. 2023.