(1)
Noraishah , A. R.; Nurul Sakinah, A. Kesepakatan Pakar Terhadap Reka Bentuk Aplikasi Mudahalih I-Jawi Menggunakan Kaedah Fuzzy Delphi. JCLC 2023, 3, 27-40.